MULTÍMETRO DIGITAL ET-1002 CAT I 600V MINIPA

R$ 60,13
MULTÍMETRO DIGITAL ET-1100A CAT II 600V MINIPA

R$ 103,25
MULTÍMETRO DIGITAL ET-1110A CAT II 600V MINIPA

R$ 127,75
MULTÍMETRO DIGITAL ET-2082C CAT II 1000V MINIPA

R$ 412,00
MULTÍMETRO DIGITAL ET-1605 CAT III 600V MINIPA

R$ 462,50
MULTÍMETRO ANALÓGICO ET-2022B MINIPA

R$ 99,25
MULTÍMETRO DIG ET-1005 CATII 600V MINIPA

R$ 50,00
MULTÍMETRO DIG ET-1639 CAT III 1/2 DIG./TR MINIPA

R$ 289,25
MULTÍMETRO DIG ET-1649 CAT III 5/6 DIG./TR MINIPA

R$ 343,88
MULTÍMETRO DIGITAL DT 830D

R$ 17,50
MULTÍMETRO DIGITAL 5 EM 1 EZ-51 CAT IV 600V MINIPA

R$ 800,13
MULTÍMETRO DIG ET-2042E CAT III 600V MINIPA

R$ 252,38
MULTÍMETRO ALICATE DIGITAL CATIV 300V ET-3201 MINIPA

R$ 350,00